วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_111024ประวัติวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๑-๙๒๒๓๔๘๕
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง โฉนดเลขที่ ๗๔๙


 
 

ที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๕ เส้นเศษ ติดต่อกับลำคลองมหาโยธา
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้นเศษ ติดต่อกับที่ดินของเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒๒ เส้น ติดต่อกับที่ดินของเอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๒ เส้น ติดต่อกับที่ดินของเอกชน

สภาพของวัด
          พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบต่ำอยู่ริมคลองมหาโยธา มีถนนผ่าน การคมนาคมสะดวก

ประวัติวัด
          วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยมีนายบุญ นางสำเภา บัวสุวรรณ เป็นผู้ถวาย เรียกว่า “วัดใหม่ตาบุญ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๔๓ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน ๙ หลัง ส่วนมาเป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ฌาปนสถาน

ปูชนียวัตถุในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการบุญมี บัวสุวรรณ
๒. พระอธิการถนอม บัวสุวรรณ
๓. พระอธิการสุมนต์ ทองเผือก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๕)
๔. พระครูพินิจศีลขันธ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๒๘)
๕ พระครูสิริบุญสถิต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ปัจจุบัน)
(สมาน ปุญฺญาภาโส)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลระแหง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *