วัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_100204ประวัติวัดสุทธาวาส
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๙๑๘๒๙
วัดสุทธาวาส เลขที่ ๕๖ บ้านบางสะแก หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๔๘๖,๓๔๑๘


 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับคลองบางสะแก
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้านบางสะแก
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินโรงเรียนวัดสุทธาวาส
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองชลประทานและถนน

สภาพของวัด
          พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่ปลายคลองบางสะแกฝั่งใต้ มีถนนเรียบคลองชลประทานเข้าถึงวัด การคมนาคมสะดวก

ประวัติวัด
          วัดสุทธาวาสได้รับอนุญาตให้สร้างได้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยมีนายแฉ่ง นายทอง นางสุดใจ ตระกูล “เจริญสุข” เป็นผู้ดำเนินการสร้างวันในที่ดินของ นางสุด ไวว่อง ที่บริจาคให้เป็นที่สร้างวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา นายพุ่ม เจริญสุข บริจาคเรือน ๒ หลัง มาให้สร้างกุฏิสงฆ์ พระปทุม วรนายก เจ้าคณะจังหวัดสมัยนั้น ได้ขนานนามให้ว่า “วัดสุทธาวาส” ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดใหม่ยายสุด” ตามนามผู้บริจาคเจ้าของที่ดิน เกี่ยวกับที่มีถวายเพิ่มเติม คือ นางประทวน อุณหสุนทร นางนวลนิตย์ ลาภเจริญ นายประยูร มีขันทอง นายสาคร ลาภเจริญ นอกจากนี้ยังได้ขอที่ดินจาก นายคำ นางลด ขนุนก้อน ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลอีกด้วย วัดสุทธาวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างปละปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์จำนวน ๔ หลัง กำแพงรอบวัด ๓ ด้าน ศาลาท่าน้ำ ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง หอระฆัง
ฌาปนสถาน

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระอธิการบุญแว ชฏิโล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๔๙๓)
๒. พระครูภักดิ์ ญาณวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๑๕)
๓. พระครูวิสุทธาภิบาล (สังวาลย์) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๔๓)
๔. พระอธิการสุนทร ฐานวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดสุทธาวาส

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลลาดหลุมแก้ว and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *