วัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว

20141027_104735ประวัติวัดหน้าไม้
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๗๙๓๘๙๖
วัดหน้าไม้ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งทั้งวัดจำนวน ๒๖ ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับที่นา
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับคลองหน้าไม้
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่นา
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับโรงเรียน

สภาพของวัด
          พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองหน้าไม้

ประวัติวัด
          วัดหน้าไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยมีผู้บริจาคที่ดิน บริจาคเรือน ดำเนินกาสร้างวัด มีกำนันทรัพย์ นางบุญ แผ่พร ที่ดิน ๘ ไร่ นายอ่อน นางนวม แจ่มจันทร์ ที่ดิน ๘ ไร่ นายแหย นางสงวน ที่ดิน ๑๐ ไร่ ผู้บริจาคเรือนมี นายเล็ก นางเกวียน กลมเกลา นายอยู่ นางใจ เอกเอี่ยม นายเปลี่ยน นางทับ เลิศแล้ว เมื่อสร้างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของประชาชน แต่ไม่นิยมนามนี้ คงเรียกและใช้นามว่า “วัดหน้าไม้” ตามนามท้องที่ซึ่งรู้จักกันดี วัดหน้าไม้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

การศึกษา
          ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ทางวัดได้เปิดสอนแก่พระภิกษุ และสามเณร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ และต่อมาได้เปิดสอนธรรมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ ศาลาธรรมสังเวช ๒ หลัง โรงเลี้ยงสำหรับประชาชนมาจัดงาน ๑ หลัง และที่พักเวลาประชาชนมาจัดงานบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อพุทธโสธร

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระหนู นาคเสน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๔๗๔)
๒. พระอุทัย ปวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๘)
๓. พระทอง วงศ์มิง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๗๙ – ๒๕๑๓)
๔. พระครูรัตนาภิราม (เปีย) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๔๒)
๕. พระครูปทุมสันติคุณ (สนั่น) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดหน้าไม้

แผนที่

Share Button
This entry was posted in ตำบลหน้าไม้. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *