วัดสายไหม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

2014-10-11-0962ประวัติวัดสายไหม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๑๒๑๒๗
วัดสายไหม ตั้งอยู่ที่ ๓๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๒, ๑๒๓ , ๑๒๔ , ๒๙, ๓๐, ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๐ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๘๖๓๒


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๒๑๗.๘๙ เมตร ติดต่อกับถนนสายลำลูกกา
ด้านทิศใต้ยาว ๒๐๑.๙๐ เมตร ติดต่อกับลำคลองหกวาสายล่าง
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๓๔.๔๐ เมตร ติดต่อกับบ้านผู้ใหญ่บ้านประเสริฐ อุริต
ด้านทิศตะวันตกยาว ๑๓๒.๕๕ เมตร ติดต่อกับที่กำนันสง่า ผ่องสุวรรณ

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยที่นาอยู่ริมคลองหกวาสายล่าง การคมนาคมมีถนนสาย ลำลูกกาผ่านทางด้านทิศเหนือ

ประวัติวัด
          วัดสายไหม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยมีหม่อมราชวงศ์หญิงน้อย หม่อมหลวงนุ่ม เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓๕ ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ทางวัดได้จัดซื้อที่ดิน ขยายขอบเขตวัดออกไปอีก ๗ ไร่ ๑๒ ตารางวา วัดสายไหมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรม กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ วิหารหลวงปู่ญัติ อุตฺตโม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ หอสวดมนต์กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๑.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ กุฏิสงฆ์จำนวน ๑๑ หลัง ส่วนมาเป็นอาคารไม้ทรงไทยโบราณ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตักกว้าง ๓ ศอก พระพุทธโสธรจำลอง รูปหล่อพระอธิการญัติ อุตฺตโม อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการญัติ อุตฺตโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๔๙๐)
๒. พระสมุห์สว่าง รตนโชโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๑๐)
๓. พระครูโสภณสารวิสุทธิ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๐)
๔. พระสุนทรศีลาจร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๕๑)
(ทองใบ เตชปญฺโญ)
๕. พระปลัดแขม วชิโร รก. (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒)
๖. พระปลัดอิทธิพล ปธานิโก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดสายไหม


แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคูคต and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *