วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

10751745_873138846059767_1676529158_n โพสพโจริญผลประวัติวัดโพสพผลเจริญ
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๒๑๔๕๑
วัดโพสพผลเจริญ บ้านเลขที่ ๑๘ ถนนลำลูกกา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด จำนวน ๓๒ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๙๘๐


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๒๐๕ เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ
ด้านทิศใต้ยาว ๒๐๕ เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒๖๕.๕๐ เมตร ติดต่อกับถนนลำลูกกา
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๖๕.๕๐ เมตร ติดต่อกับคลองหกวาสายล่าง

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองหกวาสายล่างมีถนนลำลูกกาเป็นทางคมนาคมสะดวก

ประวัติวัด
          วัดโพสพผลเจริญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยมีนายขุน ตำบลฉุนพร้อมด้วยภรรยา เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัดและได้ขนานนามว่า “วัดโพสพผลเจริญ” โดยพระอธิการไทยประจง วัดโพสพผลเจริญได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ได้ดำเนินการผูพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๑๐ แผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๑๘

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ แทนอุโบสถหลังเดิมที่สร้างเมื่อ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) วิหาร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๙.๘๐ เมตร ยาว ๘๒.๓๕ เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน ๑๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๕ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธศรีทศพล ที่ประจำพระอุโบสถ ตู้พระไตรปิฎก

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. หลวงพ่อนาค
๒. หลวงพ่อช่วง
๓. พระอธิการาบัว
๔. พระอธิการถม
๕. พระอธิการฮ๋อ
๖. พระอธิการเดช (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๓)
๗. พระอธิการทองสุข กิตฺติสาโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๔)
๘. พระมหานวม อาทโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๙)
๙. พระครูปลัดเหม ปภสฺสโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๘)
๑๐. พระครูไพศาลวัฒนคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ปัจจุบัน)
(สมพร ฐิตปญฺโญ)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดโพสพผลเจริญ

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคูคต and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *