วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

17102014-17-03-37 ราษฎร์ศรัทธารามประวัติวัดราษฎร์ศรัทธาราม
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๑๙๙, ๐๒-๕๖๙๑๒๕๓
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ บ้านคลองเจ็ดสายกลาง ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๕๔ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด จำนวน ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๑๘ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓๓ ไร่ ๒๙ ตารางวา


 

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมมีลำคลอง คันคูน้ำรอบบริเวณวัดทั้ง ๓ ด้าน อีกด้านหนึ่งติดกับถนน

ประวัติวัด
          วัดราษฎร์ศรัทธาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าได้ว่า เดิมที่ตั้งวัดเป็นที่ของตาเสือ ได้ยกที่ให้สร้างวัด ได้ขอตั้งนามวัดว่า “วัดราษฎร์ศรัทธาราม” เรียกกันต่อมาจนทุกวันนี้ วัดราษฎร์ศรัทธารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๒

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ เปิดสอนเด็กก่อนเกณฑ์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ และมีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ภายในวัด

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ศาลาการเปรียญ วิหาร กุฏิสงฆ์จำนวน ๑๒ หลัง อาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ ศาลาท่าน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาประชุม หอระฆัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถปางมาวิชัย หน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลอง พ.ศ. ๒๔๙๔ รอยพระพุทธบาทจำลอง พ.ศ. ๒๔๙๔ พระศรีอริยเมตไมตรย์ พระพุทธชินราช พระชินสีห์

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันคือ
๑. พระอาจารย์จือ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ – ๒๔๓๗)
๒. พระอาจารย์วอน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๕๗)
๓. พระอาจารย์แถม สุขปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๕๘)
๔. พระอาจารย์ชื่น คำผลศิริ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๘ – ๒๔๖๓)
๕. พระอาจารย์แก้ว มาประสพ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๕)
๖. พระอาจารย์พิมพ์ สุวณฺโณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๗๐)
๗. พระอาจารย์บุญ คำผลศิริ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๗๕)
๘. พระอาจารย์เสม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๗)
๙. พระอาจารย์ปลอด สุดใจ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๗๘)
๑๐. พระอธิการชื่น ถาวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๙๐)
๑๑. พระอาจารย์เฉย ติกฺขปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๓)
๑๒. พระครูอดุลคุณวัฒน์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๔๓)
(พูน อภินนฺโท)
๑๓. พระครูปทุมคุณวัฒน์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๒)
(วิโรจน์ ธมฺมวโร)
๑๔. พระอธิการธนกร กตปุญโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดราษฎร์ศรัทธาราม

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงคำพร้อย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *