วัดกลางคลองสี่ ตำบลสวาย อำเภอลำลูกกา

IMG_20150524_151340ประวัติวัดกลางคลองสี่
ตำบลสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๓๒๙๕๓
วัดกลางคลองสี่ เลขที่ ๒๔ บ้านคลองสี่สายกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๖ ไร่ ๑ งาน โฉนดเลขที่ ๖๑๙๒, ๒๓๔๙, ๒๗๐๘, ๑๒๒๕๔ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง จำนวน ๒๕ ไร่ โฉนดเลขที่ ๒๗๐๘

 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๕ เส้น ๑๑ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ๑๑ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ๓ วา ๓ ศอก ติดต่อกับที่ดินเอกชนทุ่งนา
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ๕ วา ๓ ศอก ติดต่อกับลำคลองชลประทาน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองชลประธานมีถนนเลียบลำคลองการคมนาคมสะดวก

ประวัติวัด
          วัดกลางคลองสี่ ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยมีนายสี นางจัน แกมเงิน นายลับ นางแยะ สังวาลเล็ก นายโต๊ด กระดาษ ร่วมกับประชาชนดำเนินการสร้างขึ้น เดิมมีนามว่า “วัดใหม่กลางคลองสี่” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนเป็น “วัดกลางคลองสี่” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ และทางวัดได้ให้การสงเคราะห์นักเรียนยากจนโดยให้ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนมาโดยตลอด

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ แทนหลังเก่า หอสวดมนต์ สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๐ กุฏิสงฆ์จำนวน ๑๑ หลัง ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถเป็นพระศรีศาสดาจำลอง หน้าตักกว้าง ๓ ศอก ๙ นิ้ว และ “หลวงพ่อสุโขทัย” หน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว สร้างเมื่อ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระครูวิเศษธัญโศภิต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๕๑๓)
(หลวงพ่อด๊วดญาณวโร)
๒. พระมงคลศีลาจาร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ – ปัจจุบัน)
(หลวงปู่ทองอินทร์ เตชวุฑโฒ)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดกลางคลองสี่

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลสวาย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *