วัดคลองชัน ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา

2014-10-11-0961ประวัติวัดคลองชัน
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๓๒๐๑๙
วัดคลองชัน เลขที่ ๓๗ บ้านปากคลองชัน หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕๓๙ ที่ธรณีสงฆ์ ๓๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๒๗๐๗


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๕ เส้น ติดต่อกับถนนลำลูกกา
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับคลองหกวาสายล่าง
ด้านทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๔๕-๗๗
ด้านทิศตะวันตกยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๓๖

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมคลองหกวาสายล่าง มีถนนสายลำลูกกา ผ่านทางด้านทิศเหนือ

ประวัติวัด
          วัดคลองชัน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างมีนามว่า “วัดสาลีราษฎร์บำรุง” ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า “วัดปากคลองชัน” ตามที่ตั้งสภาพวัด ครั้นต่อมาคำว่า “ปาก” หายไป คงเรียนสั้นๆ ว่า “วัดคลองชัน” และใช้นามนี้มาจนทุวันนี้ วัดคลองชันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๙

กรศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๒ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษาในที่ดินของวัด

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ กุฏิสงฆ์ ๗ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง รั้วกำแพง ๒ ด้าน หอสวดมนต์ ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว เป็นพระพุทธสิหิงค์จำลอง รูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส และเจดีย์ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระครูธัญญสารโสภิต (แต้ม) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๙ – ๒๕๐๕)
๒. พระอธิการทองย้อย เตชปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๗)
๓. พระอธิการเบี้ยว จิตฺตสีโล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘)
๔. พระอธิการประเทือง ปทุโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๕)
๕. พระครูปริยัติธรรมธารี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน)
(นภดล ธมฺมธโร)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดคลองชัน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลสวาย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *