วัดประชุมราษฎร์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

2014-10-11-0958ประวัติวัดประชุมราษฎร์
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๕๙๖๑๔๐๐
วัดประชุมราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านปากคลองหก ถนนสายลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัด ๑๒๔ ไร่ ๑ งาน ๖๒ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑๐๒ ไร่

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๔ เส้น ติดต่อกับถนนลำลูกกา
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับคลองหกวา
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ๕ วา ติดต่อกับลำคลองซอยที่หก
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒ เส้น ๕ วา ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๓

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ที่ริมคลองรังสิตสายใต้ คลองซอยที่หกและมีถนนลำลูกกาผ่านทางด้านทิศเหนือ

ประวัติวัด
          วัดประชุมราษฎร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ โดยมีชาวบ้านร่วมใจกันสร้าง เดิมวัดนี้ตั้งอยู่ริมบึงต่อมาทางราชการได้ขุดคลองที่หกเชื่อมปับคลองรังสิตเกิดเป็นสี่แยก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันย้ายวัดมาสร้างใหม่ที่ริมคลองสี่แยก และได้ขนานนามว่า “วัดประชุมราษฎร์” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดปากคลองหก” ได้เริ่มพัฒนาวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมา วัดประชุมราษฎร์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓

การศึกษา
          การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร บูรณะเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นทรงไทย มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ ทำด้วยไม้แบบเก่า กุฏิสงฆ์ ๑๖ หลัง ส่วนมากเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง ศาลาท่าน้ำ ๓ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปลงรักปิดททอง หน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว ปางมารวิชัย หลวงพ่อโตปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว ปละหลวงพ่อพุทธมงคลนิมิต หน้าตักกว้าง ๖ วา สอก ๙ นิ้ว สูง ๑๔ วา ก่ออิฐฉาบปูนองค์พระติดกระเบื้องโมเลศสีเหลือง

รายนามเจ้าอาวาส

วัดนี้มีเจ้าอาวาสตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอาจารย์เทศ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๑๐)
๒. พระอาจารย์สารท (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๓-๒๔๒๔)
๓. พระอาจารย์กลิ่น (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๔๓๕)
๔. พระอาจารย์พลอย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๖๒)
๕. พระอาจารย์บัว (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๖๖)
๖. พระอาจารย์เป้า (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๗๒)
๗. พระใบฎีกาแดง ธมฺมทินฺโน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๘๕)
๘. พระอธิการออตฐิตกโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๐๐)
๙. พระอธิการบุญรอด จนฺทสาโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๑)
๑๐. พระครูวิบูลพัฒนคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๕๐)
(บรรจบ วิสุทฺธสีโล)
๑๑. พระอธิการบุญชู ธมฺมโชโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดประชุมราษฎร์

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงคำพร้อย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *