วัดดอนใหญ่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_135838ประวัติวัดดอนใหญ่
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๒๙๒๕๔๓
วัดดอนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๗๔๓ ที่ธรณีสงฆ์ ๕ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๑๐๓๒, ๔๑๙๒๐, ๔๑๙๒๑, ๔๑๙๒๒, ๘๙๗๕๐


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๕ เส้น ติดต่อกับถนนเลียบคลองแปด
ด้านทิศตะวันตกยาว ๕ เส้น ติดต่อกับคลองซอยที่แปด

สภาพของวัด
          เป็นที่ดอนแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ทำกสิกรรมอยู่ริมคลองและถนนคลองซอยเลียบคลองที่แปด

ประวัติวัด
          วัดดอนใหญ่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยหลวงโยธานฤบาล และนางสะอาดได้ถวายที่นาจำนวน ๑๓ ไร่ ชาวบ้านจะเรียกกันว่าวัดกลางคลอง ต่อมาจึงได้ขอเป็นชื่อวัดดอนใหญ่ ตามภูมิประเทศอันเป็นที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ศาลาการเปรียญ หอเจริญพระพุทธมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหารพ่อปู่ดอนใหญ่ หอพระ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน ซุ้มประตู หอกลองระฆัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ พ่อปู่ดอนใหญ่ พ่อดำสัมฤทธิ์ หลวงพ่อพระพุทธโสธร

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอาจารย์ถึก
๒. พระอาจารย์พริ้ง
๓. พระอาจารย์ปลื้ม
๔. พระอาจารย์สุด
๕. พระอาจารย์ผูก
๖. พระอาจารย์มูล
๗. พระอาจารย์บัว
๘. พระอาจารย์จันทร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๘๗)
๙. พระอาจารย์ทองคำ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๑๐)
๑๐. พระอาจารย์ไล้ ทิฏฺฐธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๓)
๑๑. พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๓๓)
๑๒. พระครูปทุมศีลาภรณ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ปัจจุบัน)
(สมทรง กนฺตสีโล)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดดอนใหญ่

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลลำลูกกา and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *