วัดธัญญะผล ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_165159ประวัติวัดธัญญะผล
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๔๗๓
วัดธัญญะผล บ้านเลขที่ ๕๗ บ้านปากคลองแปด หมู่ที่ ๕ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด จำนวน ๓๓ ไร่ ๖ ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด จำนวน ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑๕ ไร่ ๒๖ ตารางวา


 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๔ เส้น ติดต่อกับถนนทางเข้าวัด
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ๗ วา ติดต่อกับลำคลองสายหกวา
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับโรงเรียนประชาบาล
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมคลองสายหกวา มีถนนสะดวก

ประวัติวัด
          วัดธัญญะผล สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ โดยมีนายอำแดงพุก นางเอี่ยม และสมภารหลง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดและได้ขนานนามว่า “วัดพุทธนิมิตยาราม” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นนาม “วัดธัญญะผล” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ปัจจุบันกำลังก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ (หลังเก่า) อุโบสถ (หลังใหม่) หอสวดมนต์ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์จำนวน ๖ หลัง ศาลาการเปรียญเก่า ๑ หลัง ศาลาการเปรียญใหม่ ๑ หลัง วิหารพระอริยสงฆ์ ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๒ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาท่าน้ำ ๒ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถหลังเก่า มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี นามว่า “พระพุทธนิมิต” และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวิหาร นามว่า “หลวงพ่อยิ้ม” หน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระหลง
๒. พระอธิการภู่
๓. พระอธิการแขก
๔. พระชิต
๕. พระอธิการเลียบ
๖. พระเวก
๗. พระจรูญ
๘. พระอธิการแป้ง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๘)
๙. พระครูโกวิทอรรถวิบูลย์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๓๙)
๑๐. พระมหากล้า กตปุญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดธัญญะผล


แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลลำลูกกา and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *