วัดลานนา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_141313ประวัติวัดลานนา
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพ์ ๐๑-๙๒๐๗๓๑๗
วัดลานนา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ คลองซอยที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๓ งาน


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๔ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชนที่สวน
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชนที่สวน
ด่านทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับลำคลองระบายน้ำที่ ๙
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชนที่นา

สภาพของวัด
          พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราลุ่มอยู่ริมคลองระบายน้ำซอยที่ ๙

ประวัติวัด
          วัดลานนา สร้างเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ไม่ทราบนามผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ กว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๐๓

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ กว้าง ๕.๕ เมตร ว ๑๑.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ หอสวดมนต์ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง ห้องน้ำ ๗ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ มีพระพุทธรูปปางมาวิชัย และพระศรีอาริยเมตไตรย์

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน

๑. พระสินธุ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๘๕)
๒. พระเกษม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๕๐๒)
๓. พระครูพิศาลปัญญาภรณ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๓๑)
๔. พระอธิการอำพล โสรปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๔๖)
๕. พระมหาภานุกร เขมกาโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗)
๖. พระมหาสุรศักดิ์ ฐิตกุสโล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดลานนา


แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลลำลูกกา and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *