วัดพิรุณศาสตร์ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_151155ประวัติวัดพิรุณศาสตร์
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๑๙๙๓๐๐๐-๑
วัดพิรุณศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๙ ไร่ ๒ งาน ๙๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๓๓ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง ๆ ที่ ๑ จำนวน ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๘๕๐ แปลงที่ ๒ จำนวน ๘๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๒๘๕๐

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๗๖ วา ๓ ศอก ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๓
ด้านทิศใต้ยาว ๗๖ วา ๓ ศอก ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๓
ด้านทิศตะวันออกยาว ๕๐ วา ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๓
ด้านทิศตะวันตกยาว ๕๐ วา ติดต่อกับคลองซอยที่ ๑๐

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม โดยทั่วไปทำนา

ประวัติวัด
          วัดพิรุณศาสตร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยมีนายหรุ่น และนางสาดไม่ทราบนามสกุล ได้อุทิศที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ๗ ตารางวา และดำเนินการสร้างวัดขึ้นมา ได้ขนานนามว่า “วัดอรุณศาสตร์” เพื่อให้สอดคล้องกับนามผู้สร้างวัด ต่อมาชาวบ้านได้เรียกเพี้ยนไปเป็น “วัดพิรุณศาสตร์” และได้กลายมาเป็นนามวัดในปัจจุบัน วัดพิรุณศาสตร์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา พ.ศ. ๒๔๕๒ และได้รับพระราชทายวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา พ.ศ. ๒๕๓๕

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดคือ อุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ กุฏิสงฆ์ ๗ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ นามว่า “หลวงพ่อเพชร” ปางมาวิชัย หน้าตักกว้าง ๔๔ นิ้ว และพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรสูง ๗๓ นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอาจารย์คอน ติสฺสวํโส (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๓ – ๒๔๘๔)
๒. พระครูธัญญวุฒาจารย์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๕๒๖)
(ธูป ธมฺมปาโล)
๓. พระอธิการพยนต์ ภทฺทโก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๔)
๔. พระครูวิรุฬห์สุตคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน)
(อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดพิรุณศาสตร์

แผนที่

Share Button

Related posts:

วัดนาป่าพง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดใหม่กลางคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดทศทิศาราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดพืชอุดม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดอดิศร ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
This entry was posted in ตำบลบึงทองหลาง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *