วัดใหม่กลางคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150620_145213ประวัติวัดใหม่กลางคลองสิบ
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๒๙๗๑๖๖
วัดใหม่กลางคลองสิบ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๒๐๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๒๐๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๘๓ เมตร ติดต่อกับลำคลอง
ด้านทิศตะวันตกยาว ๘๓ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นที่นาของราษฎร์และวัดตั้งอยู่กลางคลองสิบ

ประวัติวัด
          วัดใหม่กลางคลองสิบ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ โดยมีนายก้อนทอง สนธิสุวรรณ ดำเนินการสร้างวัดขึ้นในที่ดินของนายสมจิตต์ และนายลออ สุขถิตย์ รวมเนื้อที่ ๗ วัดใหม่กลางคลองสิบ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศง ๒๕๑๐

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ กุฏิสงฆ์จำนวน ๗ หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน และวิหาร

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๑.๗๕ เมตร นอกจากนี้มีพระพุทธโคดม หน้าตักกว้าง ๑ เมตร พระพุทธรูปอีกองค์ หน้าตักกว้าง ๗๖ และ ๕๐ เซนติเมตร พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ๒ องค์ ลายดอกพิกุลตามลำดับ

รายนามเจ้าอาวาส
มีเจ้าอาวาสตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอธิการคุ้น (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๓)
๒. พระอธิการใหญ่ มหิสฺสโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๒๙)
๓. พระครูวินัยธรวิเชียร ธมฺมทีโป (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๕)
๔. พระอธิการอุดม ถาวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๖)
๕. พระครูสังฆรักษ์กฤษฏิ์ตภณ สุเมโธ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดใหม่กลางคลองสิบ

แผนที่

Share Button

Related posts:

วัดนาป่าพง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดพิรุณศาสตร์ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดทศทิศาราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดพืชอุดม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดอดิศร ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
This entry was posted in ตำบลบึงทองหลาง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *