วัดนังคัลจันตรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-2035ประวัติวัดนังคัลจันตรี
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๑๘๕, ๐๒-๕๖๙๑๗๙๖
วัดนังคัลจันตรี เลขที่ ๓๒ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๓๗ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๙๔๙


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๓ เส้น ๑๔ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๓ เส้น ๑๔ วา ติดต่อกับลำคลองหกวาสายล่าง
ด้านทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น ติดต่อกับลำคลองซอยที่ ๗
ด้านทิศตะวันตกยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมไปด้วยที่นา และลำคลอง

ประวัติวัด
          วัดนังคัลจันตรี สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดคลองเจ็ด” โดยมีหลวงโยธาภิบาล กับคุณหญิงสะอาด เป็นผู้ถวายที่ดินประมาณ ๒๐ ไร่ และมีพระครูโทน กับสมภารแป้น ก้อนนาค ซึ่งอยู่ ณ วัดบำเพ็ญเหนือ อำเภอมีนบุรี ร่วมกับประชาชนดำเนินการสร้างวัด ได้สร้างพระพุทธบาทจำลอง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การศึกษา
          ด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๘๒

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ กุฏิสงฆ์ ๑๒ หลัง ศาลการเปรียญ ๑ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง ศาลาโรงครัว ๒ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชะนีวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง และพระพุทธบาทจำลอง

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระแป้น ก้อนนาค
๒. พระจอน
๓. พระอินทร์
๔. พระแดง
๕. พระนารถ
๖. พระอธิการคง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๔๘๗)
๗. พรอธิการแดง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๘๘)
๘. พระครูวิบูลธัญญสาร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๐๙)
๙. พระครูพิทักษ์ธัญญสาร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ – ปัจจุบัน)
(ตุ๋ยฐานวโร)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดนังคัลจันตรี


แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงคำพร้อย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *