วัดนาบุญ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

2015-07-05-2118ประวัติวัดนาบุญ
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔-๓๙๙๙
วัดนาบุญ บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๓ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา

 


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ยาว ๒๔๐ เส้น ติดต่อกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ด้านทิศใต้ ยาว ๒๔๐ เส้น ติดต่อกับที่นากำนันพันธ์ แสงมิตร
ด้านทิศตะวันออก ยาว ๑๐๐ เส้น ติดต่อกับที่นากำนันพันธ์ แสงมิตร
ด้านทิศตะวันตก ยาว ๑๐๐ เส้น ติดต่อกับที่นานายทอคำ ภู่ไชย

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีถนนเป็นทางเดินเลียบคลองหน้าวัดไปผ่านชุมชนทางด้านทิศเหนือ ด้านใต้ และด้านตะวันออก

ประวัติวัด
          วัดนาบุญ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยเสด็จในกรมพระนราธิปประพันธ์ พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นประธานเริ่มสร้างวัดขึ้น แล้วได้ขนานนามว่า “วัดนาบุญปุญญเขตดาราม” ต่อมาได้เรียกกันเพียงสั้น ๆ ว่า “วัดนาบุญ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๗ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร เป็นที่ตั้งวัดทั้งหมดนั่นเอง

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ กุฏิสงฆ์ ๑๓ หลัง เป็นอาคารตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน วิหารหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง และขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างกุฏิสงฆ์ ๒ ชั้น (ปูน)

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          พระประธานในอุโบสถ พระพุทธโสธรจำลองที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระอธิการไชย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๕๙)
๒.พระอธิการเนียม อินฺทโชโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๔๙๙)
๓. พระครูปั่น ฐิตสีโล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๒๓)
๔. พระครูธัญญญวุฒิคุณ(แหวน) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๗)
๕. พระครูวิจิตธัญคุณ(สมบูรณ์) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๕)
๖. พระครูปทุมบุญเขตต์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน)
(ภเชน อาภากโร)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดนาบุญ

แผนที่

Share Button
This entry was posted in ตำบลรังสิต and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *