วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-1913ประวัติวัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๔๙๖๙๘๖๔
วัดนิเททศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ คลองสิบสามสายกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๔๑๑ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๔ งาน ๓๓ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๔๔


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๑๖๐ เมตร ติดต่อกับโรงเรียนวัดนิเทศน์
ด้านทิศใต้ยาว ๑๖๐ เมตร ติดต่อกับบ้านเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๐๘ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๑๐๘ เมตร ติดต่อกับถนนคันคลองสิบสองสายกลาง

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มโดยรอบวัดเป็นพื้นที่นา วัดตั้งอยู่ริมคลอง มีถนนคันคลองสิบสามสายกลางเป็นทางคมนาคมสะดวก

ประวัติวัด
          วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ โดยเจ้าไพรงามหรือ สร่างาม สร้างขึ้นในที่ดินของตนเอง และได้ขนานนามว่า “วัด บ้านเจ้า” ต่อมาที่ดินได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ขุนนิเทศคอไห (แดง ทัมทิมโต) ร่วมกับชาวบ้านถิ่นนั้นจัดซื้อที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดให้ถูกต้อง โดยโอนกรรมสิทธิ์ให้วัดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ พร้อมกับได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่เป็น “วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ โรงเรียนประชาบาลแต่เดิมอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน ทางวัดและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดิน ติดต่อกับที่วัดให้ทางโรงเรียนสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศแล้ว เนื้อที่ ๖ ไร่ ทางวัดก็ยังคงให้การอุปการด้านอื่นๆ อยู่ตลอดมา

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง มณฑปจัตุรมุข กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถเป็นแบบพระพุทธชินราช หน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว ที่หอสวดมนต์หน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว ที่ศาลาการเปรียญหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการทองคำ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๘๓)
๒. พระสุวรรณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๘๘)
๓. พระอธิการจันทร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๖)
๔. พระครูพินิจธัญโสภณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๒๖)
๕. พระอธิการนิพนธ์ นิปฺปโก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๑)
๖. พระอธิการสะอาด ฐิตสาโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖)
๗. พระอธิการจินดา อธิปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อัลบั้มภาพวัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลลำไทร and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *