วัดพืชอุดม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_153142ประวัติวัดพืชอุดม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๓๑๑๓๐
วัดพืชอุดม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ คลองสิบสายกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๑๗ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๙๓


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๕ เส้น ติดต่อกับคลองสิบสองสายหกวา
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับที่นาโฉนดเลขที่ ๑๓๒๙
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับที่นาโฉนดเลขที่ ๑๓๙๒
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓๐ วา ติดต่อกับที่นาของเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มริมคลองสิบสองสายหกวา มีถนนด้านหลังวัดทางทิศใต้เข้าวัดจากเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านทิศตะวันตกมีสะพานข้ามคลองรถยนต์แล่นผ่านไปยังจังหวัดนครนายกได้สะดวกเช่นกัน

ประวัติวัด
          วัดพืชอุดม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ โดยมีคุณแม่แสง ได้อุทิศที่นาให้เป็นที่สร้างวัดแก่สมภารแดงซึ่งเป็นพระหมอ ในกาลต่อมานายแปะเฮง นางแจ่มเกสรบัว นายยศ นายเที่ยง ยอดเพ็ชร ได้บริจาคเงินอุปถัมภ์ในการก่อสร้างอุโบสถหลังเดิมครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ พระครูอุดมภาวนาภิภัต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้เริ่มสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ในเนื้อที่กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร โดยได้ออกแบบภายนอกภายในอุโบสถให้เป็นสภาพเมืองนรกและสวรรค์ตามเรื่องราว “พระเจ้าเปิดโลก” แสดงถึงนรก-สวรรค์ ๓๑ ภูมิ เป็นอนุสติเตือนใจให้คนละชั่วทำดี เกี่ยวกับนามวัดชาวบ้านเรียกอีกนามว่า “วัดอุดมราษฎร์ศรัทธราราม” คงจะหมายถึงวัดที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของราษฎรในถิ่นอันอุดมสมบูรณ์ วัดพืชอุดมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนประชาบาล ห้องสมุด ห้องปฐมพยาบาล พิพิธภัณฑ์ เผยแพร่หลักศาสนาแบะ “ทัศนศึกษา” และ “โสตศึกา” ภายในวัด

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๙.๓๖ เมตร ยาว ๒๓.๕๕ เมตร กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ที่หน้าบันภายในและภายนอกอุโบสถมีจิตกรรม ปติมากรรม เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าเปิดโลกภายในอุโบสถ เป็นเมืองสวรรค์ชั้นใต้ดินเป็นเมืองนรก เรียกกันว่า “อุโบสถพระเจ้าเปิดโลก” กุฏิสงฆ์ ๑๘ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง อาคารไม้ ๑๕ หลัง ศาลจัตุรมุขเป็นศิลปะชั้นดี หอประชุม ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ศาลาท่าน้ำ หอกลอง หอระฆัง ช้างเผือก

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถเป็นแบบพระพุทธชินราช หน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๙ นิ้ว นอกจากนี้มีพระพุทธรูปเปิดโลก พระพุทธโสธร พระพุทธรูปปางนาคปรก ๓ ชั้นโดยมีพญาเหราพตอ้าปากคาบนาคปรก ทั้ง ๒๕ เศียรไว้

รายนามเจ้าอาวาส

วัดนี้มีเจ้าอาวาสตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอาจารย์แดง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๘ – ๒๔๓๐)
๒. พระอาจารย์หอม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๔๔๑)
๓. พระอาจารย์ถนอม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๔๔๙)
๔. พระอาจารย์หลำ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๙ – ๒๔๕๗)
๕. พระอาจารย์เถื่อน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๖๔)
๖. พระอธิการช่วง ธมฺมโชติ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๙๒)
๗. พระครูอุดมภาวนาภิรัต (ไสว) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๔๓)
๘. พระอธิการแชร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖)
๙. พระอธิการสมบูรณ์ สิรปุญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดพืชอุดม

แผนที่

Share Button

Related posts:

วัดนาป่าพง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดพิรุณศาสตร์ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดใหม่กลางคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดทศทิศาราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดอดิศร ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
This entry was posted in ตำบลบึงทองหลาง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *