วัดมูลจินดาราม ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

2015-07-05-2158ประวัติวัดมูลจินดาราม
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๔๗๘๘๘, ๐๘๖-๖๔๔๕๗๖๕
วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๓ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๖๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๒๖


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๔๐๐ เมตร ติดต่อกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ด้านทิศใต้ยาว ๖๐๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออก ยาว ๖๔๐ เมตร ติดต่อกับคลองซอยที่ ๕
ด้านทิศตะวันตก ยาว ๖๔๐ เมตร ติดต่อกับโรงเรียนวัดมูลจินดาราม

สภาพของวัด
          เป็นที่ราลุ่ม อยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ปากคลองซอยที่ ๕ ฝั่งใต้

ประวัติวัด
          วัดมูลจินดาราม สร้างเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ร.ศ.๑๑๕ มีพระปฏิบัติ ราชประสงค์ (นายมูลเลอร์ ชาวเยอรมัน) กับนางจีน ผู้เป็นภรรยา อนุญาตสร้างวัด ประชาชนทั่วไปนิยมเรียน “วัดคลองห้า” ตามนามท้องถิ่นที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ ๖) และพรบรมวงศานุวงศ์ ในพิธีทรงเปิดเมืองธัญญบุรี เมื่อเสด็จกับจากทรงประกอบพิธีดังกล่าวแล้ว ได้เสด็จมายังวัดมูลจินดาราม ทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาโดยทรงตัดนิมิตด้วยพระองค์เอง ในคราวนี้ได้พระราชทานนามว่า “วัดมูลจินดาราม” เพื่อให้สอดคล้องกับผู้สร้างวัด คือ นายมูลเลอร์ (พระปฏิบัติ ราชประสงค์) และนางจีน ผู้เป็นภรรยา

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ และเป็นสนามสอบบาลีประจำจังหวัด

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ กุฏิสงฆ์ ๙ หลัง ส่วนมากเป็นตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน หอระฆัง หอกลอง พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พระพุทธจักษุมงคลศาสดา (พระยืน) โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๔ ชั้น และศาลาปฏิบัติธรรม (ศาลาเทพวุฒาจารย์)

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว และพระประธานที่ศาลาการเปรียญ หน้าตักกว้าง ๓๐ เมตร ปาวมารวิชัย และพระพุทธโสธรจำลองปางสมาธิ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พระพุทธจักษุมงคลศาดา (พระยืน) และรูปหล่อของพระเกจิต่างๆ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน
๑. พระครูยิ้ม (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๒. พระอาจารย์เรียง (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๓. พรอาจารย์ยม (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๔. พระครูแข (ตั้งแต่ พ.ศ. ไม่ปรากฏ)
๕. พระอธิการเลื่อน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๕๐๙)
๖. พระเทพวุฒาจารย์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ – ปัจจุบัน)
(วิเชียร ธญฺญทินฺโน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดมูลจินดาราม


แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงยี่โถ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *