วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-1998ประวัติวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๙๑๘๙๙
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม เลขที่ ๓๕ บ้านคลองเก้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๗๙๔


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๔ เส้น ๒ วา ติดต่อกับถนนสายลำลูกกา
ด้านทิศใต้ยาว ๔ เส้น ๑๖ วา ติดต่อกับริมคลองหกวา
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ๖ วา ติดต่อกับริมบึงสาธารณะ
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ๑๗ วา ติดต่อกับคลองซอยที่เก้าสายกลาง

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองหกวาและบึงสาธารณะ มีถนนสายลำลูกกาเป็นทางคมนาคม

ประวัติวัด
          วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม สร้างเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยมีพระอธิการพันธ์บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างวัด และได้ตั้งชื่อว่า “วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ เขตวิสุงสีมากว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นในที่ดินวัดเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ พร้อมอาคารต่างๆ และสนามอีกด้วย

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุดบสถกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์จำนวน ๖ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ ปางสมาธิหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว พระประธานที่ศาลาการเปรียญ ปางสมาธิหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว พระพุทธรูปปางสมาธิอีกหนึ่งองค์หน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการพันธ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๗๒)
๒. พระครูวาส (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๕๑๐)
๓. พระอธิการไล้ ฐิตธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๒๓)
๔. พระครูสุวรรณวรการ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ปัจจุบัน)
(พิมพ์ พุทฺธญาโณ)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

แผนที่

Share Button

Related posts:

วัดนาป่าพง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดพิรุณศาสตร์ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดใหม่กลางคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดทศทิศาราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดพืชอุดม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดอดิศร ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
This entry was posted in ตำบลบึงทองหลาง. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *