วัดโสภณาราม ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_130705ประวัติวัดโสภณาราม
ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๑๐๒๗๔๕
วัดโสภณาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ คลองซอยที่สิบสองสายกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๕ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๕ ที่ธรณีสงฆ์ ๙๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๔


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๕ เส้น ติดต่อกับหมู่บ้านตำบลบึงไห
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับหมู่บ้าน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับคลองซอยที่สิบสอง
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓๐ เส้น ติดต่อกับคลองซอยที่สิบเอ็ด

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มกลางหมู่บ้าน

ประวัติวัด
          วัดโสภณาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ มีนายก้อย นายเชียร นายเปลี่ยน รวมกันตั้งชื่อวัดว่า “วัดสามเกลอ” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดลำสลิด” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดโสภณาราม” อีกครั้งในภายหลัง วัดโสภณารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ลักษณะทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ทรงโบราณ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง สร้างรอบบริเวณวัด ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง สร้างกำแพงรอบวัด สร้างเขื่อนกั้นดินตลอดแนวงคลอง ศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อพุทธโสธรจำลองในอุโบสถ (หลวงพ่อองค์ดำ) หลวงพ่อชินราชจำลอง หลวงพ่อไผ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พรอธิการปั่น
๒. พระครูธัญญสารโสภิต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔)
๓. พระอธิการเศวต ปสนฺโน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๘)
๔. พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน)
(มนตรี ฐิตสีโล)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดโสภณาราม

แผนที่

Share Button
This entry was posted in ตำบลบึงคอไห and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *