วัดใหม่คลองเจ็ด ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

2015-07-05-2099ประวัติวัดใหม่คลองเจ็ด
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๗๗๒๖๗๕
วัดใหม่คลองเจ็ด ตั้งอยู่เลขที่ ๗/๑ หมูที่ ๑ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๖ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับบ่อน้ำเอกชน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับลำคลองสาธารณะ
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับถนใหญ่ของทางหลวงชนบท

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม

ประวัติวัด
          วัดใหม่คลองเจ็ด แต่เดิมได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อว่า “สำนักสงฆ์ศรีชานาเทพ” โดยมีพระครูวินัยธรสีลสุเทพ เตชวโร ได้รวบรวมเงินจากศรัทธาญาติโยมซื้อที่ดินรวมทั้งหมด ๖ ไร่ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับอนุญาตตั้งวัด ชื่อว่า “วัดใหม่คลองเจ็ด”

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเป็นประจำทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ ๑ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ศาลาประชาคม ๑ หลัง กุฏิสงฆ์จำนวน ๔ หลัง พระประธานในอุโบสถ ๑ องค์ รวมถึงรอบซุ้มประตู กำแพงวัด

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุทรงประยุกต์ไทยมอญ อินเดีย ๑ องค์ เจดีย์ทรงมอญรอบศรีมหาโพธิ์จากอินเดีย ๘ องค์ พระประธานในอุโบสถ ๑ องค์ พระพุทธไตรภูมิไชยสิทธิ์ ๑ องค์ พระพุทธมงคลเจริญลาภ ๑ องค์ พระพุทธมงคลสุขกาย สุขใจ ทันใจ หลวงพ่อบัวเข็ม อย่างละ ๑ องค์

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระครูนัยธรสีลสุเทพ เตชวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๓๘)
๒. พระทวีชัย ปุญฺญพโล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙)
๓. พระมหาสุชาติ โฆสิโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดใหม่คลองเจ็ด

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงคำพร้อย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *