วัดอดิศร ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_132913ประวัติวัดอดิศร
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๕๒๒๕๖
วัดอดิศร ตั้งอยู่เลขที่ ๒ คลองซอยสิบเอ็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๘๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕๐๙, ๑๕๑๖, ๑๕๒๘ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๖๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๒๒๔๔


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๓ เส้น ติดต่อกับคันคูที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๓ เส้น ติดต่อกับคันคูทุ่งนา
ด้านทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น ๘ วา ติดต่อกับลำคลองซอยเลขที่ ๑๑
ด้านทิศตะวันตกยาว ๔ เส้น ๘ วา ติดต่อกับถนนเลียบทุ่งนา

สภาพของวัด
          พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่ม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เดิมเป็นทุ่งนา

ประวัติวัด
          ตามประวัติเดิม วัดอดิศร สร้างเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ เดิมเป็นทุ่งนา มีนามว่า “วัดดิษฎาวาสราษฎร์บำรุง” ต่อมาเมื่อมีการขุดคลองซอยที่ ๑๑ สายกลางแล้วพลโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช (สุขสวัสดิ์) ได้ถวายที่ดินให้วัด เนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา ให้ทำการย้ายวัดมาสร้างขึ้นในที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน แล้วเปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดอดิศร” ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เมื่อได้มีการบูรณะพัฒนาวัดในกาลต่อมา มีผู้ถวายที่ดินเพิ่มเติมอีกคือ นายนวล ถวาย ๒ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา นายผิว บุญบุตร ถวาย ๑ ไร่ ๓๘ ตารางวา วัดอดิศร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๑๐

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่แรก คือ พ.ศ. ๒๔๙๖

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ กุฏิสงฆ์จำนวน ๗ หลัง ส่วนมากเป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง วิหาร ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง ศาลาท่าน้ำ ๑ หลัง รั้วกำแพงหน้าวัดริมคลองตลอดแนวเขตวัด ฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้ว อนุสาวรีย์กรมหลวงอดิศรอุดมเดช (สุขสวัสดิ์) ผู้ที่ถวายที่ดินให้วัด เจดีย์บรรจุพระธาตุ และพระพุทธรูปปางพุทธมณฑล ประจำหน้าโรงเรียน รูปปั้นพระพุทธโคดม

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการจันทร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๕๐)
๒. พระละม้าย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๒ – ๒๔๕๓)
๓. พระภู่ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๕๗)
๔. พระสารท (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๘ – ๒ถ๖๑)
๕. พระฟุ้ง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๒ – ๒๔๖๔)
๖. พระทองสุข (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๖๗)
๗. พระเนตร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘ – -๒๔๖๙)
๘ พระธง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๗๑)
๙. พระอธิการงิ้ว (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๗๕)
๑๐. พระอธิการบุญมา (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๗๗)
๑๑. พระปรั่ง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๗๙)
๑๒. พระผ่อง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๖)
๑๓. พระครูธัญญสารโสภณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๑๑)
๑๔. พระครูอรรถสารคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๓ – ปัจจุบัน)
(สายหยุด อตฺตทนฺโต)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดอดิศร

แผนที่

Share Button

Related posts:

วัดนาป่าพง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดพิรุณศาสตร์ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดใหม่กลางคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดทศทิศาราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดพืชอุดม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
This entry was posted in ตำบลบึงทองหลาง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *