วัดเกตุประภา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

IMG_20150719_135312ประวัติวัดเกตุประภา
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๕๓๓๒๐๑๙
วัดเกตุประภา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านคลองหก หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๕๒๘

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๑๒๓ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชนเลขที่ ๑๔
ด้านทิศใต้ยาว ๑๒๓ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชนที่ ๑๖
ด้านทิศตะวันออกยาว ๔๕ วา ติดต่อกับลำคลองซอยเลขที่ ๖
ด้านทิศตะวันตกยาว ๔๕ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชนเลขที่ ๑๕

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม หน้าวัดอยู่ทางทิศตะวันออกมีลำคลอง และถนนผ่าน

ประวัติวัด
          วัดเกตุประภา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยมีโยมเกตุ วิเทศผล บริจาคที่ดินประมาณ ๑๐ ไร่ และริเริ่มสร้างวัด ต่อมาโยมหนวนถวายที่ดินให้วัดอีก ๒ ไร่เศษ และได้ร่วมกับประชาชนบริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ขึ้น ได้ขนานนามว่า วัดเกตุประภา เป็นเป็นเกียรติอนุสรณ์แก่โยมเกตุผู้ริเริ่มสร้างวัดเป็นคนแรกแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดกลางคลองหก” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเป็นประจำทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๗.๔๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ ๓ หลัง (๒ ชั้น) กุฏิสงฆ์ที่เป็นห้องแถวอีก ๒ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๓ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง กำแพง ศาลาท่าน้ำ ๓ หลัง

ปูชนียวัตถุภายมนวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ แบบสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถอีก ๑๐ องค์ อยู่ที่หอสวดมนต์ ๑๐ องค์ อยู่ที่ศาลาการเปรียญ ๑๖ องค์ หลวงพ่อพุทธโสธร

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระเฮง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๖)
๒. พระสมุห์วงษ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๗๘)
๓. พระเคลือบ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๗๙)
๔. พระเชื้อ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๐)
๕. พระอธิการประสิทธิ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๖)
๖. พระอธิการเมื้อ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๕๐๕)
๗. พระอธิการเพี้ยน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๓)
๘. พระอธิการขาบ ขนฺติธโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ – -๒๕๒๑)
๙. พระอธิการบรรจบ วิสุทธสีโล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔)
๑๐. พระครูประโชติพัฒนคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๕)
๑๑. พระครูสังฆรักษ์เฉลียง กิตฺติคุโณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖)
๑๒. พระอธิการมงคล มงฺคลิโก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดเกตุประภา

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงคำพร้อย and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *