วัดจุตพิธวราวาส ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ

IMG_1675ประวัติวัดจุตพิธวราวาส
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๕๘๘๙
วัดจตุพิธวราวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ บ้านคลองสิบเอ็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๐๓๑
 

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๔ เส้น ๑๙ วา ๓ ศอก ติดต่อกับที่ดินของนายสวัสดิ์ อุทัยศรี
ด้านทิศใต้ยาว ๔ เส้น ๑๙ วา ๓ ศอก ติดต่อกับที่ดินของนายสวัสดิ์ อุทัยศรี
ด้านทิศตะวันออกยาว ๕ เส้น ติดต่อกับที่ดินนของนายสวัสดิ์ อุทัยศรี
ด้านทิศตะวันตกยาว ๕ เส้น ติดต่อกับริมคลองชลประธาน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม

ประวัติวัด
          วัดจตุพิธวราวาส สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมีกำนันชม เขียววงษ์ใหญ่ เป็นหัวหน้าชักชวนชาวบ้านดำเนินการสร้างวัดขึ้น ชาวบ้านนิยมเรียกนามว่า วัดคลองสิบเอ็ด ตามนามท้องที่อันเป็นที่ตั้งวัดจตุพิธวราวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ หอระฆัง ศาลาพักร้อนหน้าวัด ๓ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน ๑๑ องค์

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระพ่วง(รักษาการ)
๒. พระอธิการแจ้ง
๓. พระอธิการอินทร์
๔. พระอธิการเลิศ
๕. พระอาจารย์มหาสมศักดิ์
๖. พระอธิการเที่ยง มหาปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔)
๗. พระอธิการนาค จนฺทโสภโณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘)
๘. พระอธิการเหล็ง กมฺมสุทโธ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐)
๙. พระมาสมศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต ป.ธ. ๖ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดจตุพิธวราวาส

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลศาลาครุ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *