วัดนพรัตนาราม ตำบลนพรรัตน์ อำเภอหนองเสือ

IMG_1670ประวัติวัดนพรัตนาราม
ตำบลนพรรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๖๓๓๖๘
วัดนพรัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓๒ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๔๓, ๒๖๔๗ เป็นที่ตั้งวัด ๒๕ ไร่ ๗๗ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑๐๗ ไร่ ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๙, ๒๖๔๗
 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๖ เส้น ติดต่อกับคลองส่งน้ำชลประทาน
ด้านทิศใต้ยาว ๖ เส้น ติดต่อกับที่นายอินทร์ ก๋อยสุวรรณ์
ด้านทิศตะวันออกยาว ๘ เส้น ติดต่อกับคลองส่งน้ำที่ ๑๒
ด้านทิศตะวันตกยาว ๘ เส้น ติดต่อกับที่นานางถมยา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยสวนที่นาชาวบ้าน

ประวัติวัด
          วัดนพรัตนาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยนายนพและนางรัตน์ ผู้ที่อยู่ใกล้วัดได้บูรณะวัด ซึ่งแต่เดิมมีเพียงกุฏิ ๑ หลัวเท่านั้น จึงได้ขนานนามว่า “วัดนพรัตนาราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก้ผู้สร้างทั้งสอง วัดนพรัตนารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ กุฏิสงฆ์ ๑๒ หลัง ศาลาการเปรียญ ห้องสมุดประชาชน ศาลาเอนกประสงค์

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ “พุทธนวรัตนมงคล”

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระมาก เพ็ชรัตน์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๓)
๒. พระแสน เทศมหา (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๗๘)
๓. พระเกิด ยิ้มกลิ่ม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๐)
๔. พระครูวิมลธัญญสุนทร (ไฝ่ ยโสธร) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๓๒)
๕. พระครูปทุมธรรมวาที (สุชิน โชติวโร) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดนพรัตนาราม

แผนที่

Share Button
This entry was posted in ตำบลนพรรัตน์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *