วัดจุฬาจินดาราม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ

IMG_1784 ประวัติวัดจุฬาจินดาราม
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๘๖๙๘
วัดจุฬาจินดาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองเก้า ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๖ ไร่ ๑ งาน โฉนดเลขที่ ๒๑๗๔
 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับคลองหกวาสายบน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๒-๓
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๔
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๙

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบไปด้วยที่สวนและที่นา

ประวัติวัด
          วัดจุฬาจินดาราม ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยมีนายเสน่ห์ ดวงหิรัญ เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด ในที่ดินของนายจันทร์ นางเป้า สุขเกษม ซึ่งต่อมานางมะมูล ปิ่นวิเศษ ได้กรรมสิทธิ์และยกให้สร้างวัด แต่เดิมนั้นวัดนี้ได้สร้างขึ้นมาประมาณกว่า ๓๐ ปี ในที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงชำอ้อห่างจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ ๓ เส้น มีนามว่า “วัดโกฏฐาจินดาราม” ได้เปลี่ยนนามเป็นวัดจุฬาจินดาราม ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เนื่องจากวัดไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะอาศัยที่ของทรัพย์สินฯ จึงได้มาสร้างวัดขึ้นใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันเริ่มตั้ง พ.ศ. ๒๓๙๘ เมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างวัดปี พ.ศ. ๒๕๐๙ แล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยขนานนามว่า “วัดจุฬาจินดาราม” ตามนามเดิม วัดจุฬาจินดาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมทุกปีภายในวัด

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ กุฏิสงฆ์ ๒ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ
วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอธิการจ้อย ปภสฺสโร
๒. พระครูสาทรศาสนกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๑)
(ผิว เหมวณฺโณ)
๓. พระครูปทุมศาสนกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน)
(สมนึก อภิปุณโณ)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดจุฬาจินดาราม

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงกาสาม and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *