วัดเจริญบุญ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ

IMG_1720ประวัติวัดเจริญบุญ
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๒๘๐
วัดเจริญบุญ เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๔๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๙๖

 

 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับคลองส่งน้ำที่ ๑๐
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินราชพัสดุ
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินนากุ้ง ชูบุญ
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองส่งน้ำที่ ๑๐

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองสิบผ่านหน้าวัดทางทิศเหนือ

ประวัติวัด
          วัดเจริญบุญ ได้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมีนายก องอ๊อด ศรีพยัคฆา เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัดและขนานนามว่า “วัดกองอ๊อด” เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรีแก่ผู้สร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น วัดเจริญบุญ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธศีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตร กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาหน้าวัด ๒ หลัง หอเจริญพุทธมนต์ ๑ หลัง โรงอาหาร ๒ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว มีพระพุทธรูปปางต่างๆ ๒๒ องค์ และรูปหล่อหลวงพ่อพระอธิการเชย ปุบฺผธมฺโม

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน

๑. พระอธิการเชย ปุบฺผธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๕๒๓)
๒. พระอธิการชม มหาลาโภ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗)
๓. พระอธิการรมภ์อภิรโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๔)
๔. พระครูวิสาลปัญญาธร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน)
(นอมเดชปญฺโญ)

 
 

อัลบั้มภาพวัดเจริญบุญ

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงกาสาม and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *