วัดบึงกาสาม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ

IMG_1786ประวัติวัดบึงกาสาม
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๙๓๓
วัดบึงกาสาม ตั้งอยู่คลองซอยที่ ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๙ ไร่ ที่ ธรณีสงฆ์ ๘ ไร่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา
 

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๕ เส้น ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๑๙
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๕
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑ เส้น ๑๖ วา ติดต่อกับที่เลขที่ ๑๙๐๔๑
ด้านทิศตะวันตกยาว ๑ เส้น ๑๖ วา ติดต่อกับที่ที่ดินเลขที่ ๑๒

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม มีที่นาที่สวนโดยรอบ

ประวัติวัด
          วัดบึงบาสาม ได้รับอนุญาตให้ร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยมีนายโพธิ์ นางชุบ หิรัญพงษ์ บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างวัดแต่เดิมได้บริจาคที่ดิน ๙ ไร่ ต่อมาบริจาคเพิ่มเติมอีก ๑ ไร่ และมีผู้บริจาคอื่นอีก ๒ ไร่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดบึงกาสาม เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้ขนานนามตามตำบลที่ตั้งวัด วัดบึงกาสามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ปีที่ก่อสร้างวัด

ถาวรวัตถุ
          วัดได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน ๑๐ องค์ หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑.พระครูสุนทรบุญญายุต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึงปัจจุบัน)
(สนั่น คุตฺตจิตฺโต)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 

อัลบั้มภาพวัดบึงกาสาม

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงกาสาม and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *