วัดราษฎร์บำรุง ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ

IMG_1772ประวัติวัดราษฎร์บำรุง
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๕๙๔๗๗
วัดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านคลองสิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๘ ไร่ ๒ งาน

 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๑๕๐ เมตร ติดต่อกับถนน
ด้านทิศใต้ยาว ๑๕๐ เมตร ติดต่อกับถนน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒๗๐ เมตร ติดต่อกับลำคลองส่งน้ำ
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๗๐ เมตร ติดต่อกับโรงเรียนราษฎร์

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยนา อยู่ริมคลองส่งน้ำระพีพัฒน์ ของกรมชลประทาน

ประวัติวัด
          วัดราษฎร์บำรุง ได้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยมีนายบุญ คล้ายสิงห์ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัดขึ้นในที่ดินของคุณหญิงปทุม วินิจฉัย เนื้อที่ ๕ ไร่ ต่อมานายสมใจ คล้ายสิงห์ บริจาคที่ดินเพิ่มเติมประมาณ ๓ ไร่เศษ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดไก่หอบ” วัดราษฎร์บำรุงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คืออุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เริ่มสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ กุฏิสงฆ์ ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอธิการชม ถาวรธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙– ๒๕๒๑)
๒. พระปลัดปรีชา กลฺยาณธมฺโม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๘)
๓. พระครูวิมลสันตคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ปัจจุบัน)
(เคน สนฺตจิตฺโต)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดราษฎร์บำรุง

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงกาสาม and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *