วัดศรีคัคณางค์ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1788ประวัติวัดศรีคัคณางค์
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๙๘๘๖
วัดศรีคัคณางค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ บ้านคลองเก้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๗๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๔๒๑
 

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๘๐ วา ติดต่อกับที่สวนส้ม
ด้านทิศใต้ยาว ๘๐ วา ติดต่อกับที่นาพระคลังกรมราชพัสดุ
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๐๐ วา ติดต่อกับเขตชลประทาน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๑๐๐ วา ติดต่อกับเขตผู้การทหาร

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ล้อมด้วยที่สวน ที่นาและบ้านเรือนประชาชน

ประวัติวัด
          วัดศรีคัคณางค์ ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยมีหม่อมสุ่น คุคณางค์ เป็นผู้ถวายที่ดินและได้ขนานนามว่า “วัดศรีคัคณางค์” เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรี แก่ผู้ถวายที่ดินและชาวนครชัยศรี ที่อพยพมาอยู่และได้ร่วมใจกันสร้างวัดนี้ ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดหัวช้าง” วัดศรีคัคณางค์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๑๘เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ กุฏิสงฆ์ ๒ หลัง วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ หลวงพ่อแดง (พระพุทธรูปประจำวัด) หน้าตักกว้าง ๓ ศอก ๙ นิ้ว หลวงพ่อโสธร (พระพุทธรูปประจำวัด)

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระปู่จ่าง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๔๖๐)
๒. พระอาจารย์รุน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๗๑)
๓. พระอาจารย์ชม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๘๑)
๔. พระอาจารย์ม้วน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๙๑)
๕. พระอาจารย์ปลั่ง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๕๐๑)
๖. พระอาจารย์พุท (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๑๑)
๗. พระอาจารย์เจือ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๒)
๘. พระอาจารย์ชั้ว (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๔)
๙. พระอาจารย์พุท (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๘)
๑๐. พระอาจารย์เจือ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๔๙)
๑๑. พระอาจารย์ชั้ว (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดศรีคัคณางค์

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงชำอ้อ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *