วัดสอนดีศรีเจริญ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1826ประวัติวัดสอนดีศรีเจริญ
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๔๒๙๘๑๑๖
วัดสอนดีศรีเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๑๕
 

 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๘๓ วา ๑ ศอก ติดต่อกับที่ดินนางลมูล
ด้านทิศใต้ยาว ๗๘ วา ๓ ศอก ติดต่อกับที่ดินนางเจือ
ด้านทิศตะวันออกยาว ๕๐ วา ติดต่อกับที่ดินนางลมูล
ด้านทิศตะวันตกยาว ๔๘ วา ๓ ศอก ติดต่อกับที่ดินนางเจือ

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ชุ่มน้ำตลอดปี รอบบริเวณใกล้เคียงวัดเป็นทุ่งนา

ประวัติวัด
          วัดนี้แต่เดิม ชื่อ วัดสายลวด โดยได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดสอนดีศรีเจริญ” ซึ่งมีประชาชนร่วมกันบริจาคทรัพย์ เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดครั้งแรกจำนวน ๕ ไร่ โดยการภายหลัง ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้มีการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาทางวัดจึงตัดชื่อวัดออกบางส่วนเพื่อให้เรียกง่ายขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดศรีเจริญ หลังจากนั้นมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อเดิมคือ วัดสอนดีศรีเจริญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พระอุโบสถใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ กุฏิสงฆ์ ๙ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๖ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ วิหารพระพุทธโสธร พระพุทธรูปทั่วไป วิหารรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส ๒ หลัง ศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว ๑ องค์ (จีวรดอกพิกุล) พระพุทธรูปปางพระศรีอริยเมตไตรย์ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว ๑ องค์ (จีวรดอกพิกุล)

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอธิการโท้
๒. พระอธิการยี้
๓. พระอธิการจิ๋ว
๔. พระอธิการเชย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๔๗๘)
๕. พระครูโสภณธัญญคุณ (รส) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๕๓๙)
๖. พระอธิการปิยะ อาภาธโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดสอนดีศรีเจริญ

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงชำอ้อ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *