วัดสุขปุณฑริการาม ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1823ประวัติวัดสุขปุณฑริการาม
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๒๖๔๑๔๓
วัดสุขปุณฑริการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ บ้านคลองแปด ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่ ๒ งาน

 

 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๕ เส้น ๒ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ๒ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น ติดต่อกับคลองชลประทานส่งน้ำ
ด้านทิศตะวันตกยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูรอบวัด หน้าวัดอยู่ทางด้านทิศตะวันออก

ประวัติวัด
          วัดสุขปุณฑริการาม สร้างเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยมีจีนสุกและจีนบัว บริจาคที่ดิน ๒ งาน ให้เป็นที่สร้างวัด แล้วขนานนามให้มีความหมาย สอดคล้องกับผู้บริจาคที่ดิน ต่อมามีผู้ถวายที่ดินเพิ่มเป็น ๒๐ ไร่ ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดชำอ้อ” วัดสุขปุณฑริการาม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาในปีเดียวกัน

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร กุฏิสงฆ์ ๙ หลัง หอสวดมนต์สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๒ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธชินราชจำลอง หน้าตักกว้าง ๕๙ พระศรีอริยเมตไตรย์ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนิ้ว นอกจากนี้ที่หอสวดมนต์ยังมีพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ๒ องค์ และพระศรีอริยาเมตไตรย์

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอาจารย์แม้น
๒. พระอาจารย์หล่ำ
๓. พระอาจารย์บุญส่ง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๑๒)
๔. พระอาจารย์จ้อย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๔๒)
๕. พระอาจารย์เย็น (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔)
๖. พระอาจารย์ท้วม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๗)
๗. พระครูวิมลญาณพิพัฒน์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๔๒)
๘. พระครูวิบูลปทุมการ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน)
(บูรณะ จารุวํโส)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดสุขปุณฑริการาม

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงชำอ้อ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *