วัดบึงบอน ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_1813ประวัติวัดบึงบอน
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๕๑๙๙
วัดบึงบอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองแปด หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๖ ไร่ ๖๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๐๑ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๘๘ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๙๐ และ ๕๘๑๙

 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๗ เส้น ๑ วา ติดต่อกับบริษัทกุ้งก้ามทอง
ด้านทิศใต้ยาว ๗ เส้น ๑ วา ติดต่อกับที่นายสมชาย เอี้ยงทอง
ด้านทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ติดต่อกับที่ชลประทาน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒ เส้น ติดต่อกับที่นายสมพร เอี้ยงทอง

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม

ประวัติวัด
          วัดบึงบอน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยมีคุณหญิงตาดบริจาคที่ดิน ๖ ไร่ ๒ งาน นายเหว่า สุขหอม บริจาค ๙ ไร่ ๖๔ ตารางวา ให้เป็นสมบัติวัด ได้รับการขนานนามตามนามท้องที่ตั้งวัด วัดบึงบอนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๕

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ กุฏิ ๕ หลัง วิหาร ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง ศาลาท่าน้ำ ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระพุทธโสธรจำลอง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระครูโต๊ะ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๗)
๒. พระครูวิจารณ์ธัญญเขต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๕๒๑)
๓. พระครูวิมลกิจโกวิท (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๙)
๔. พระครูโสภณกิจจารักษ์ (บานเย็น) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดบึงบอน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงบอน and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *