วัดพวงแก้ว ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_1806ประวัติวัดพวงแก้ว
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๒๙๗๙
วัดพวงแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ บ้านคลองแปด หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๓๑ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่ ๕๕๓๔-๓๔๖๐

 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๗ เส้น ติดต่อกับที่ดินปฏิรูป
ด้านทิศใต้ยาว ๗ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น ๔ วา ติดต่อกับที่ดินปฏิรูป
ด้านทิศตะวันตกยาว ๔ เส้น ๔ วา ติดต่อกับคลองชลประทาน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มสลับดอน

ประวัติวัด
          วัดพวงแก้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยมีคุณหญิงนุ่ม พลางกรู ถวายที่ดินแด่พระครู สังฆกิจ (หลวงพ่อบัว) เนื้อที่ ๙ ไร่ ต่อมามีนางเลียบ สิงโตแก้ว นางบุญเรือน เผือกจิต นายสุรินทร์ ม่วงเงิน ถวายที่ดินแด่พระครูวิจิตรธัญญคุณ รวมกับที่ดินเดิม ๙ ไร่ เป็น ๓๑ ไร่ ๒ งาน วัดพวงแก้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๑

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ จนถึงปัจจุบัน

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ กุฏิสงฆ์ ๘ หลัง วิหาร ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง รั้วกำแพง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง สร้างด้วยไม้แดงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ “หลวงพ่อบัว” พระพุทธรูปหล่อทอง สัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง ๒๘ นิ้ว ปางมารวิชัย พระพุทธรูปหล่อทอเหลืองปางสมาธิ ๒ องค์ หน้าตักกว้าง ๑๘ – ๒๙ นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระครูสังฆกิจ (หลวงพ่อบัว) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๔๖๗)
๒. พระอาจารย์รอด (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๙)
๓. พระอธิการนวม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๔)
๔. พระครูวิจิตรธัญญคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๓๐)
๕. พระครูปทุมภัทรคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ปัจจุบัน)
(เผือก ภทฺทธมฺโม)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดพวงแก้ว

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงบอน and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *