วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

IMG_1793ประวัติวัดบึงบาประภาสะวัต
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๙๑๐๓๒
วัดบึงบาประภาสะวัต ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ บ้านคลองสิบสอง ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด ๙๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๗๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๐๑ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๐๓๗ และ๑๓๔๘
 

 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๓๐ เส้น ติดต่อกับถนนหลวงชนบท
ด้านทิศใต้ยาว ๓๐ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๘ เส้น ติดต่อกับคลองชลประทานที่ ๑๐
ด้านทิศตะวันตกยาว ๘ เส้น ติดต่อกับคลองระบายน้ำของชลประทาน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านหน้าวัด

ประวัติวัด
          วัดบึงบาประภาสะวัต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยมีขุนนรพัฒน์ นายอำเภอหนองเสือ ร่วมกับประชาชนชาวหนองเสือเป็นผู้ถวายที่ดิน และดำเนินการสร้างวัดและได้ขนานนามว่า “วัดบึงบาประภาสะวัต” บึงบาเป็นชื่อของตำบลที่ตั้ง และคำว่าประภาสะวัตก็เป็นนามสกุลของขุนนรพัฒน์ จึงได้นำมารวมกันตั้งเป็นชื่อต่อมาจนทุกวันนี้ วัดบึงบาประภาสะวัตได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗

การศึกษา
          ทางวัดได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในที่ดินวัดเนื้อที่ ๖๐ ไร่ เป็นการสนับสนุนการศึกษาของชาติ

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ และได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีกุฏิ ๑๔ หลัง มีหอระฆัง หอฉัน ศาลการเปรียญหลังใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีวิหาร ๑ หลัง มีกำแพงด้านตะวันออกและทิศเหนือ มีซุ้มประตู ๒ ซุ้ม กำแพงรอบวัดดำเนินการเสร็จแล้ว ซุ้มประตู ๑ ซุ้ม

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถนามว่า หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง หลวงพ่อเมตตาประชานิมิต ในอุโบสถหลังใหม่

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอธิการเทียบ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๒)
๒. พระครูวิบูลย์ธัญญสาร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๙)
๓. พระอาจารย์ให้ (ตั้งแต่ พ.ศ. ……………………….)
๔. พระอาจารย์เชย (ตั้งแต่ พ.ศ. ……………………….)
๕. พระครูเมตตาวิหารคุณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ – ปัจจุบัน)
(ทองคำ เมตฺตาวหาโร)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดบึงบาประภาสะวัต

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงบา and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *