วัดแสงมณี ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

IMG_1796ประวัติวัดแสงมณี
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๖๑๕๙๐, ๐๒-๙๐๘๙๑๑๙
วัดแสงมณี ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๐๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๖๑๙๘

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองซอยที่ ๑๐

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองซอยที่ ๑๐ ผ่านทางด้านทิศเหนือ

ประวัติวัด
          วัดแสงมณี สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีนายกั๊ก กั๊กสี ริเริ่มในการสร้างวัด คุณนายแจ่ม แสงมณี เป็นผู้ถวายที่ให้สร้างวัด ได้ขนานนามว่า “วัดลำนำราษฎร์บำรุง” เพราะเขตที่ตั้งวัดมีน้ำไหลผ่าน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “วัดแสงมณี” เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑ เพราะเห็นคุณงามความดีของคุณนายแจ่ม แสงมณี จึงได้ใช้นามสกุลของท่านเป็นนามวัดสืบต่อมาจนปัจจุบัน วัดแสงมณีได้รับพระราชทาวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๗ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ กุฏิสงฆ์ ๖ หลัง ส่วนมาเป็นอาคารคอนกรีต หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างรั้วหน้าวัดเป็นกำแพงคอนกรีต เสริมด้วยเหล็กหล่อรูปธรรมจักร

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูป ๑๕๐ องค์ หรือมากกว่านั้น มีพระพุทธรูปเก่า ๑ องค์ มีพระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน ๕ องค์ อยู่ที่ศาลาการเปรียญและหอสวดมนต์

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระหอม (ตั้งแต่ พ.ศ. …………………)
๒. พรอธิการเทียม (ตั้งแต่ พ.ศ. …………………)
๓. พระอธิการถม (ตั้งแต่ พ.ศ. …………………….)
๔. พระอธิการอ่ำ (ตั้งแต่ พ.ศ. ……………………)
๕. พระอธิการตุ๊ (ตั้งแต่ พ.ศ. ……………………)
๖. พระอธิการเฉย (ตั้งแต่ พ.ศ. ……………………..)
๗. พระอธิการปุ๊ (ตั้งแต่ พ.ศ. ……………………….)
๘. พระครูญาณพิพัฒน์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ……………………….)
๙. พระครูปทุมปิยกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน)
(ปรีชา ปิยทสฺสี)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดแสงมณี

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงบา and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *