วัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ

IMG_1651ประวัติวัดปทุมนายก
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๖๓๒๑๗
วัดปทุมนายก ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ บ้านคลองสิบสี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๗ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง ๑๐ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๗


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๘
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๓๕
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับคลองซอยที่ ๑๔
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองบางปลากด

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ถูกน้ำท่วมในฤดูฝน

ประวัติวัด
          วัดปทุมนายก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างด้วยความเห็นของพระปทุมวรนายก อดีตเจ้าอาวาสจังหวัดปทุมธานี การที่ได้ขนานนามวัดนี้ว่า “วัดปทุมนายก” เพราะเหตุว่าวัดนี้ตั้งอยู่ในเขตติดต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก วัดปทุมนายกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๗ วิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ๘ หลัง

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอธิการจ้อย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑– ๒๔๘๒)
๒. พระอธิการชิน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓– ๒๔๘๘)
๓. พระครูถาวรบุญวัฒน์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึงปัจจุบัน)
๔. พระครูปลัดสถาพร สุวฑฺฒโน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดปทุมนายก


แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลศาลาครุ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *