วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ

IMG_1763ประวัติวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๐๘๐๒๓๕
วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ บ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๙๓, ๕๓๙๔, ๕๕๗๑, ๕๕๗๔


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๗ เส้น ติดต่อกับโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ด้านทิศใต้ยาว ๗ เส้น ติดต่อกับสวนส้ม
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับสวนส้ม
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับคลองระพีพัฒน์

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมรอบด้วยที่นา

ประวัติวัด
          วัดธรรมราษฎร์เจริญผล สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมีนายผล โพธินิมิตร บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้ ขนานนามว่า “วัดธรรมราษฎร์เจริญผล” เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรี แก่ผู้ถวายที่ดินและชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างวัดนี้ขึ้นมา วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คืออุโบสถ กว้าง ๖.๕๐ เมตรกำลังบูรณะ ศาลาการเปรียญกำลังดำเนินการก่อสร้าง กุฏิสงฆ์ก่อสร้าง ๖ หลัง

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอธิการวัน โฆสโก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๘)
๒. พระครูพิศาลธัญกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๕๒๐)
๓. พระครูพิศาลสิริธรรม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ปัจจุบัน)
(ประสาน ติกฺขปญฺโญ)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดธรรมราษฎร์เจริญผล

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลหนองสามวัง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *