วัดคลองเก้า ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_20150802_093347ประวัติวัดคลองเก้า
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๙๕๙๙
วัดคลองเก้า ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านคลองเก้า ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๒๑๕ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา
 

 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๑๔๕ วา ๒ ศอก ติดต่อกับที่ดินจัดสรร
ด้านทิศใต้ยาว ๑๔๕ วา ๒ ศอก ติดต่อกับที่ดินนางชุบ คำเปรม
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓๓ วา ติดต่อกับคลองซอยที่ ๙
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓๓ วา ติดต่อกับที่ดินจัดสรร

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยทุ่งนาที่ดินจัดสรร

ประวัติวัด
          วัดศรีคัคณางค์ ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยมีนายไว โคระทัต ดำเนินการสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ น.อ.ศิริชัย รอดบุญพา ที่ยกให้สร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ในนามตามที่วัด

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร กุฏิสงฆ์ ๓ แถว ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระพุทธรูป ๘ องค์ หน้าตักกว้าง ๓๐.๒๕ เมตร และ ๒๐ นิ้ว และพระศรีสุริยะเมตไตรย์ หน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว พระพุทธโสธร หน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระครูวิจิตรธรรมวิมล (เยี่ยม) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๑)
๒. พระครูวิจิตรพัฒนาการ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
(สุชิน ปภสฺสโร)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดคลองเก้า

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงบอน and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *