วัดโปรยฝน ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

IMG_20150802_131157ประวัติวัดโปรยฝน
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๖๖๔๒๕, ๐๘๑ – ๑๙๗๓๐๙๓
วัดโปรยฝน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ บ้านคลองสิบเอ็ด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๑
 

 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๘ เส้น ติดต่อกับที่ปฏิรูป
ด้านทิศใต้ยาว ๓ เส้นเศษ ติดต่อกับที่ดินโรงเรียน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๔ เส้นเศษ ติดต่อกับที่ปฏิรูป
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้นเศษ ติดต่อกับคลองชลประทาน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยนา

ประวัติวัด
          วัดโปรยฝน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยมีคุณหญิงสนาน อมาตยกุล เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด เดิมมีนามว่า “วัดทรามสงวน” ต่อมาประชาชนทั่วไป เรียกว่า “วัดโปรยฝน” และใช้เป็นนามวัดสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ วัดโปรยฝนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๘

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คืออุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ กุฏิสงฆ์ ๙ หลัง ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ ๒ หลัง หอสวดมนต์

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว แบบสุโขทัย พระพุทธรูปแบบสุโขทัย ๒ องค์ พระพุทธชินราชจำลอง พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระพุทธรูปปางอื่นๆ อีก ๓ องค์

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอาจารย์ทอง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๑– ๒๔๖๕)
๒. พระอธิการเพชร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๕– ๒๔๘๓)
๓. พระธัญวัฒน์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖– ๒๕๐๘)
๔. พระครูสุวิมลธรรมสุนทร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙– ๒๕๔๕)
๕. พระครูพิรุณโชติวงศ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖– ปัจจุบัน)
(เกษมศักดิ์ กิตฺตโสภโณ)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดโปรยฝน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงบา and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *