วัดศรีสโมสร ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_20150801_174846ประวัติวัดศรีสโมสร
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๐๗๒๕๗๔, ๐๘๓ – ๗๐๐๑๗๙๕
วัดศรีสโมสร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘-๒๘๓๕-๓๖๒๒
 

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชนเลขที่ ๑๕
ด้านทิศใต้ยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชนเลขที่ ๑๐
ด้านทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น ๘ วา ติดต่อกับที่ดินเอกชนเลขที่ ๑๐
ด้านทิศตะวันตกยาว ๔ เส้น ๘ วา ติดต่อกับคลองชลประทาน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณทั่วไปเป็นทุ่งนา

ประวัติวัด
          วัดศรีสโมสร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยมีนายสอน และนายศรี เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัดและได้นามว่า “วัดศรีสโมสร” โดยนำชื่อของทั้งสองคนมารวมกันตั้งชื่อวัดสืบต่อมาจนทุกวันนี้ วัดศรีสโมสร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาในปีเดียวกัน

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๕

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ กุฏิสงฆ์ ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ หอระฆัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองหลวง หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สร้างโดยนายสอน นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองเหลืองปิดทอง ๖ องค์ และพระพุทธรูปหล่อทองเหลืองแบบชัดอีก ๒ องค์ด้วย

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอาจารย์หร่อง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๕๔)
๒. พระอาจารย์ตุ้ม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๕๔)
๓. พระอาจารย์เถื่อน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๗๑)
๔. พระอาจารย์เอี่ยม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๙)
๕. พระอาจารย์เขียว (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๑)
๖. พระอาจารย์แย้ม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๔)
๗. พระครูอนูญสมณวัตร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๙๓)
๘. พระปลัดผิน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๐)
๙. พระมณี ธญฺญทินฺโน (รักษาการ) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙)
๑๐. พระปลัดผิน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๘)
๑๑. พระมณี ธญฺญทินฺโน (รักษาการ) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ปัจจุบัน)
(มณี ธญฺญทินฺโน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดศรีสโมสร

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบึงบอน and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *