วัดบางนางบุญ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

20141011_161419ประวัติวัดบางนางบุญ
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธาน จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๕๖๕๑ ๐๒-๙๗๖๗๔๑๖
วัดบางนางบุญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๔ บ้านนางบุญ ตำบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๓๘๐

 

 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๘๕ เส้น ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๑๗๐ เส้น ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๒๐ เส้น ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๒๖๐ เส้น ติดต่อกับลำคลองบางนางบุญ

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยสวนเอกชนและมีคลองบางนางบุญด้านทิศตะวันตก

ประวัติวัด
          วัดบางนางบุญสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๒๗๗ โดยหลวงยายพุ่ม เป็นผู้สร้างวัดและขนานนามว่า “วัดบางนางจีน” ตามชื่อบ้านซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีเจ้าเมืองจีน (หญิง) เสด็จมาทางชลมารคเรือล่มและสิ้นพระชนม์ลง จึงเรียกชื่อว่า “บ้านบางนางจีน” เกี่ยวกับนามวัดต่อมาได้เรียกเพี้ยนกันไปว่า “วัดบางกะจีน” ในที่สุดปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดบางนางบุญ” วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ลักษณะทรงไทย ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หอเจริญพระพุทธมนต์ หอระฆัง ฌาปนสถาน และศาลาอเนกประสงค์

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอธิการสงค์
๒. พระอธิการโห้
๓. พระอธิการกลิ้ง
๔. พระอธิการสร้อย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๙๐)
๕. พระครูอุทานปทุมรส (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๓๖)
๖. พระครูโสภณบุญญาภิรักษ์ (มานิจ ธมฺมธีโร) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓

 

 

อัลบั้มภาพวัดบางนางบุญ

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางขะแยง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *