วัดตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

วัดตลาดใต้1ประวัติวัดตลาดใต้
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๗๕๓๗๕๓
วัดตลาดใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๖ บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๓๗๖

 


พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๑ เส้น ๑๙ วา ติดต่อกับคลองบางยี่สาน
ด้านทิศใต้ยาว ๑ เส้น ๑๘ วา ติดต่อกับลํารางสาธารณะ
ด้านทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น ๓ วา ติดต่อกับที่แม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ๑๑ วา ติดต่อกับที่มีการครอบครองกลางทุ่ง

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง การคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางทิศตะวันออก

ประวัติวัด
          วัดตลาดใต้ได้สร้างขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๕ โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนี้เป็นผู้สร้าง
ที่นามว่า “วัดตลาดใต้”เพราะมีอีกวัดหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือนามว่า“วัดตลาดเหนือ” เมื่อสร้างวัดขึ้น
จึงเรียกนามวัดว่า “วัดตลาดใต้” ตามภูมิประเทศ วัดนี้ได้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมภายในวัดทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๘ เมตรยาว ๑๔ เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน ๓ หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถเจดีย์ทรงโบราณ และมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติจำนวน ๒ องค์

รายนามเจ้าอาวาสวัดนี้มีเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการอัย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๖๐)
๒. พระอธิการพัฒน์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๖๙)
๓. พระอธิการธรรมดา (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๕๑๕)
๔. พระอธิการบุญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๙)
๕. พระอธิการหนู (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๓)
๖. พระอธิการแผ้ว ฉินฺหิโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗)
๗. พระอธิการสวิง ฐานวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๔๐)
๘. พระครูปทุมมาภิวัฒน์ (เฉลิม) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๒)
๙. พระมหาธีระศักดิ์ อธิปญฺโญ ป.ธ. ๖ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ –ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดตลาดใต้

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางขะแยง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *