วัดป่ากลางทุ่ง ตำบลขะแยง อำเภอเมือง

20141011_162243ประวัติวัดป่ากลางทุ่ง
ตำบลขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๕๘๗๖
วัดป่ากลางทุ่ง เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๒ บ้านขะแยง คลองบางยี่สาน ตำบขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๓๐ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๓๑, ๖๘๑๐๓, ๖๘๑๐๔ ที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๘๓๕๗, ๒๕๔๓, และ ส.ค.๑ เลขที่ ๕๒

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๖ เส้น ติดต่อกับที่ดินบริษัทไทยน้ำทิพย์
ด้านทิศใต้ยาว ๖ เส้น ติดต่อกับที่ดินบริษัทเสริมสุข
ด้านทิศตะวันออกยาว ๕ เส้น ติดต่อกับที่ดินบริษัทเอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๕ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ริมคลองบางสาน

ประวัติวัด
          วัดป่ากลางทุ่ง เดิมชื่อ “วัดป่าใต้” ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๕ ในรัชกาลที่ ๓ ต่อมาได้มาตั้งวัดปัจจุบันติดคลองชื่อว่า “วัดกลางทุ่ง” จึงรวม ๒ วัด มาเป็นวัดป่ากลางทุ่ง เป็นชื่อที่ใช้เรียกในปัจจุบัน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ส่วนอุโบสถเก่า นั้นก็ยังคงรักษาไว้สภาพตามเดิม

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมภายในวัดทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถเก่า ๑ หลัง อุโบสถใหม่ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญหลังเก่า ๑ หลัง ศาลาการเปรียญหลังใหม่ ๑ หลัง โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง และฌาปนสถาน

รายนามเจ้าอาวาสวัดนี้มีเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการไกร
๒. พระอธิการบุญ
๓. พระอธิการพร้อม
๔. พระอธิการเหล็ง
๕. พระอธิการแหวน (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๒ – ๒๕๑๕)
๖. พระอธิการเหรียญ ยุตฺโต (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๓)
๗. พระครูปทุมเขมคุณ (เสงี่ยม ฐานจาโร) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดป่ากลางทุ่ง

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางขะแยง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *