วัดบางตะไนย์ ตำบลบางคู อำเภอเมือง

วัดบางตะไนย์3ประวัติวัดบางตะไนย์
ตำบลบางคู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๔๐๐๐
วัดบางตะไนย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลบางคู อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๒๑๙

 

 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๕ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ติดต่อกับถนนหลวง

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ประวัติวัด
          วัดบางตะไนย์ ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยมีชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี
เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด และได้ขนานนามว่า “วัดบางตะไนย์”เพราะมีต้นข่อยมาก (ตะไนย์ แปลว่า ต้นข่อย) วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ กว้าง ๗ ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง วิหาร ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง และสมัยเชียงแสน ๒ องค์ เจดีย์ทรงมอญ ๑ องค์

รายนามเจ้าอาวาสวัดนี้มีเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการกริต
๒. พระอธิการคืน อคฺคทีโป (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๓ – 2๔๘๒)
๓. พระอธิการทองสุข สิริปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๒ – 2๔๙๘)
๔. พระครูปราโมทย์สารคุณ (ปราโมทย์ กิตฺติสาโร) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2๔๙๘ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดบางตะไนย์

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางคูวัด and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *