วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง

วัดบางพูนประวัติวัดบางพูน
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๒๒๔๕
วัดบางพูน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๔ บ้านใน ตำบลบางพูน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๘๔๖, ๕๔๙๗ ส.ด. เลขที่ ๑๒


 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๑๙๒ เมตร ติดต่อกับแม่น้ำบางหลวงเชียงราก
ด้านทิศใต้ยาว ๑๕๖.๕๐ เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑๙๔ เมตร ติดต่อกับคลองบางพูน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๑๖๒ เมตร ติดต่อกับที่ดินของเอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม การคมนาคมทางน้ำ มีคลองแม่น้ำบางหลวงเชียงรากผ่านทางทิศเหนือ ทางบกมีถนนสาธารณะผ่านทางด้านทิศใต้

ประวัติวัด
          วัดบางพูน ได้สร้างขึ้นประมา ณ พ.ศ. ๒๓๘๔ โดยมีพระยาจงใจยุทธเป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด และได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดบางพูน” ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของท้องที่ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ในตำบลบางพูนและติดกับคลองบางพูน วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๕

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาทุกปี นอกจากนี้แล้ว ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยอนุญาตให้ทางราชการใช้สิทธิ์ เหนือที่ดินของวัดสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๖.๙๕ ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง กุฏิสงฆ์สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหลังละ ๕ ห้อง จำนวน ๖ หลัง หอเจริญพุทธมนต์ ๒ หลัง กำแพงรอบวัดสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๒๐ เมตร หอสำหรับฉันภัตตาหาร ๑ หลัง หอพระไตรปิฎก ๑ หลัง ศาลาท่าน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง ซุ้มประตู ๓ ซุ้ม

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานมรอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปั้น

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการบี้ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๘๔ – ………..)
๒. พระอธิการจ้ำ
๓. พระอธิการกะตองออย
๔. พระอธิการเนิด
๕. พระอธิการจันทร์
๖. พระอธิการแพ
๗. พระอธิการเปิ๊ด
๘. พระอธิการเปิง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๔๖๙)
๙. พระอธิการบู๊ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๔๗๙)
๑๐. พระอธิการผาด (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๑)
๑๑. พระครูถาวรการโกวิท (บุญรอด ชีวิโต) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๔๐)
๑๒. พระครูโกศลสิทธิการ (สิทธิชัย กิตฺติญาโณ) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดบางพูน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางพูน and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *