วัดบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

IMG_20150516_125505ประวัติวัดบางกะดี
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๕๘๕
วัดบางกะดี ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ บ้านบางกะดี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๗๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๙ แปลง เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๐๑, ๗๐๗, ๖๐๐, ๖๐๗

 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๗ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศใต้ยาว ๗ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับคลองเชียงราก
ด้านทิศตะวันออกยาว ๕ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่เอกชน
ด้านทิศตะวันตกยาว ๕ เส้น ๑๕ วา ติดต่อกับที่เอกชน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มใกล้คลองเชียงราก

ประวัติวัด
          วัดบางกะดี ได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๓๒๖ โดยหลวงปู่ปิ่น เป็นผู้ดำเนินการสร้าง วัดเดิมมีนามว่า “วัดบางกะดีไทย” ได้เปลี่ยนเป็น “วัดบางกะดี” ในปี พ.ศ.๒๔๕๐ วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.๒๓๓๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๘๐ เมตร และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี พ.ศ.๒๓๖๖

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๐

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๖.๖๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๖ ลักษณะทรงไทย กุฏิสงฆ์จำนวน ๑๓ หลัง ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอสำหรับฉันภัตตาหาร ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ รูปจำลองหลวงปู่เนตร รอยพระพุทธบาทจำลอง และเจดีย์

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการปิ่น (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๒๖ – ๒๓๓๐)
๒. พระอธิการวร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๓๐ – ๒๔๔๐)
๓. พระอธิการเนตร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๔๕)
๔. พระอธิการสง่า (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๕ – ๒๔๖๕)
๕. พระอธิการฉาบ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๕ – ๒๔๗๐)
๖. พระอธิการเจียม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๕๐๐)
๗. พระครูชัยธรรมาภินันท์ (มณฑา ธมฺมจิตฺโต) (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๔๐)
๘. พระครูสมุห์น้อย ฐานุตฺตโร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดบางกะดี

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางกะดี and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *