วัดสังลาน ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

IMG_20150516_124430ประวัติวัดสังลาน
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๕๑๑๒๘๐
วัดสังลาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านกองซอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน

 


 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๑๒ เส้น ๕ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับคลองวัดสังลาน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๑ เส้น ๗ วา ติดต่อกับถนนบางกะดี่
ด้านทิศตะวันตกยาว ๑ เส้น ๗ วา ติดต่อกับแม่น้ำและคลอง

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม รูปคล้ายคันธง แวดล้อมไปด้วยคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา มีถนนบางกระดี่ผ่านทางด้านทิศตะวันออก

ประวัติวัด
          วัดสังลาน ได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๗ เดิมบริเวณที่วัดสังลานนี้เป็นลานนวดข้าวของชาวบ้าน เมื่อหมดความจำเป็นจึงได้สร้างวัดขึ้นโดยใช้คำบาลีและไทยรวมกันเป็นนามวัด วัดนี้ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.๒๓๙๙

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๙

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ กุฏิสงฆ์จำนวน ๘ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หอสวดมนต์ ๒ ชั้น ๑ หลัง กำแพงรอบวัดสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๑๐๐ เมตร ศาลาริมน้ำ ๒ หลัง ศาลาหน้าอุโบสถ ๒ หลัง โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ นามว่า “พระพุทธเขมพระพรรณรังสี” แบบสุโขทัยและเจดีย์ ๑ องค์ ทรงมอญ (จย๊าจ) เจดีย์มอญอันศักดิ์สิทธิ์

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑-๓. ไม่ปรากฏหลักฐานเพียงทราบว่าเป็นชาวมอญเท่า
๔. พระครูนันทมุนี (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๔ – ๒๔๕๐)
๕. พระครูเปรม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๐ – ๒๔๖๘)
๖. พระอธิการถมยา ฐานิสฺสโร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๘ – ๒๔๗๖)
๗. พระอธิการบุญถม อุตฺตโม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๔๘๖)
๘. พระอธิการอุกฤ ฐานวโร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๖ – ๒๔๘๘)
๙. พระอธิการทองสุก (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๘ – ๒๔๙๑)
๑๐. พระครูอ้อน จันฺทเทโว (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๑ – ๒๕๑๘)
๑๑. พระครูปทุมสุดคุณ (จันทร์ โกลิโต) (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๕๑)
๑๒. พระมหารุ่งเพชร์ ฐานุตฺตโม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดสังลาน

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางกะดี and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *