วัดบางกฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

วัดบางกุฎีทอง1ประวัติวัดบางกฎีทอง
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๖๕๐
วัดบางกุฎีทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านบางกะดี หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๒๖, ๓๘๕, ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๔๔๔

 
 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับคลองสาธารณะ
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๔๒, ๔๓
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับคลองสาธารณะ
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองสาธารณะ

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมคลอง

ประวัติวัด
          วัดบางกุฎีทอง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖ ต้นสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง วิหาร ๒ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถหน้าตักกว้าง ๒ เมตร เจดีย์ ๑ องค์ กว้าง ๓ วา สูงประมาณ ๔ วาเศษ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอธิการชาญ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๖ – ……….)
๒. พระอาจารย์ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๖ – ๒๔๙๑)
๓. พระอธิการแทน (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๒ – ………..)
๔. พระครูปทุมวรกิจ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕…… – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อัลบั้มภาพวัดบางกฎีทอง

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางกะดี and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *